Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Deze bedrijven sponsoren de Scheidsrechters Vereniging Amsterdam, onze dank daarvoor!

Frits Bruns en Floris Thoolen onderscheiden tijdens goed bezochte Ledenvergadering SVA vol interactie.

12 september 2021 9:45


Donderdag 9 september jl. hield de Scheidsrechters Vereniging Amsterdam haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, een moment waarop het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het gevoerde beleid en vooruitblikt op de toekomst. Een behoorlijk aantal leden had de moeite genomen om deze bij te wonen en zagen dat Frits Bruns (Lid van Verdienste) en Floris Thoolen (50 jaar lid) in het zonnetje werden gezet.

Voor de actieve leden was er voorafgaand de mogelijkheid om te trainen onder leiding van Jan Laarman. Ruim dertig leden waren aanwezig in het onderkomen op sportpark Voorland toen de vergadering werd geopend. Allereerst werd er stilgestaan bij de naasten die ons ontvallen waren, waaronder ons voormalig bestuurslid en Lid van Verdienste Bep Lanser.

In de daaropvolgende agendapunten blikten de secretaris, pennigmeester, Technische Commissie en de Accomodatie- en Kantinecommissie terug op 2020. Het was over het algemeen genomen geen gemakkelijk jaar door alle beperkende maatregelen die in het voor- en najaar van kracht waren. Buiten de beperkingen om èn dankzij de nodige creativiteit konden verschillende activiteiten wel doorgaan, waaronder het trainingskamp naar Marbella (januari), de SVA Cup (juli), de Technische Avond (augustus) en de Algemene Ledenvergadering (september). Ook de trainingen hebben gedurende het jaar doorgang gevonden waar dit mogelijk was, vaak in aangepaste vorm. Ondanks het moeilijke jaar waarin het bestuur vaak moest anticiperen op de genomen maatregelen kijkt het met tevredenheid terug. 

ALV_-_Foto_trainers.jpg
Onze trainers Jan Laarman, Ferit Akkaya en Henk Boot (v.l.n.r.) werden door bestuurslid
Yannick Mahieu (rechts) bedankt voor het verzorgen van de trainingen in 2020.

Traditiegetrouw worden op de Algemene Ledenvergadering ook de onderscheidingen uitgereikt. Frits Bruns was tijdens de vorige ALV benoemd tot Lid van Verdienste van de SVA maar was toen verhinderd om zijn onderscheiding in ontvangst te nemen. Frits trad vorig jaar uit het bestuur en daarmee kwam een einde aan twee bestuursperiodes van in totaal ruim 16 jaar. In deze periodes heeft Frits zich op verschillende vlakken verdienstelijk gemaakt voor SVA. Tijdens zijn eerste bestuursperiode was Frits nauw betrokken bij de verhuizing naar het huidige onderkomen waar de SVA in 2011 haar intrek nam. Daarmee werd een stabiele basis gelegd voor de toekomst van de vereniging op sportpark Voorland. In de tweede bestuursperiode (2013- 2020) vervulde Frits de rol van vice-voorzitter en was verantwoordelijk voor de accomodatie.  

Floris Thoolen kreeg een onderscheiding vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van de SVA en de COVS. Floris werd in 1971 lid van de SVA na het succesvol afronden van de scheidsrechtersopleiding. In 1989 werd Floris benoemd tot Lid van Verdienste van de SVA, onder andere vanwege zijn bestuurlijke verdiensten voor de vereniging. 

ALV_-_Foto_1.jpg
Frits Bruns (tweede van links) werd benoemd tot Lid van Verdienste . Floris Thoolen (derde van links) werd onderscheiden vanwege het 50-jarig lidmaatschap van de SVA en COVS. Links voorzitter Peter de Waard en
rechts secretaris Jelle van Hamersveld.

Peter de Waard (voorzitter) en Yannick Mahieu (bestuurslid Technische Zaken) hadden zich verkiesbaar gesteld voor een periode van twee jaar, waarbij opgemerkt dat Peter zich na deze termijn niet meer verkiesbaar zal stellen als voorzitter. Hij gaf hierover de vergadering tekst en uitleg en draagt in het jubilieumjaar (2023) de voorzittershamer over na deze een decennium lang gehanteerd te hebben. De herbenoeming van zowel Peter als Yannick werd middels applaus bekrachtigd. 

In het daaropvolgende agendapunt lichte Jörg Stensinski het bestuursbeleid voor de komende jaren toe. Het werd een mooie interactie met de aanwezigen over onderwerpen als accomodatie, ledenwerving en PR. Het bestuur is ook zeer contact met de leden die hierin een rol spelen of bereid zijn te gaan spelen. 

Aan de oproep van zowel de Technische Commissie als Accomodatie- en Kantinecommissie om versterking werd gehoor gegeven. Namens de Vrienden van de SVA spraken Johan van Genderen en Sander van der Eijk de aanwezigen toe. Jan Beliën en Henk Boot deden dit namens de Jubileumcommissie. 

Op weg naar verdere professionalisering van de vereniging en deze toekomstbestendig te maken nam bestuurslid Pepijn Helgering de aanwezigen mee in de notitie 'Veilig Sportklimaat'. Een beleidsstuk, gebaseerd op de principes van NOC-NSF en de KNVB, dat er voor zorg draagt dat de SVA ook in de toekomst een vereniging blijft waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport. De vergadering ging akkoord met dit beleidsstuk alsmede de benoeming van Jack Ligtvoet als vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Het was het laatse onderwerp van goed verlopen jaarvergadering die werd afgesloten met een hapje en drankje. Het bestuur bedankt de aanwezigen voor hun komst en vooral de actieve inbreng tijdens de vergadering.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!